ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ದರಪಟ್ಟಿ

ವಿಷಯ

ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

 ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ

ಗಾತ್ರ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಡಿಟ್(3rd ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್)

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-440/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ:  31-03-2022 

 
 ಇಂಗ್ಲಿಷ್     16-04-2022  81 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಇ ಟಿ ಟ್ಯೂಬ್ (ಮೈಕ್ರೋ ಕಫ್ಫ್ಡ್)

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-438/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ:  31-03-2022 

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್    16-04-2022  84 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಫೊರ್ಸ್ಪ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ 160mm

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-436/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ:  2903-2022 

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್    16-04-2022 80 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವೈಲೆಟ್, ಕರುಗೇಟೆಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಶೀಟ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-435/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ:  28-03-2022 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್   11-04-2022  88 ಕೆ.ಬಿ  

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್  ನ್ಯೂ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಮೋಡೆಮ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-426/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 17-03-2022

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   28-03-2022   89 ಕೆ.ಬಿ 

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-423/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 16-03-2022

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್    28-03-2022 85 ಕೆ.ಬಿ 

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್  ನ್ಯೂ ಡಾಟಾ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-424/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 16-03-2022

 
ಇಂಗ್ಲಿಷ್    28-03-2022 85 ಕೆ.ಬಿ 

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್‌ ಡೈಥೇರ್ಮ್ಯ್

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-422/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 15-03-2022

ಇಂಗ್ಲಿಷ್   28-03-2022  87 ಕೆ.ಬಿ 

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪರೊಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕೊಬ್ಬಲ್ರ್ಸ್ ನೀಡಲ್‌

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-405/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 23-02-2022

ಇಂಗ್ಲಿಷ್   11-03-2022 86 ಕೆ.ಬಿ 

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಮುಲ್ಟಿಪಾರ ಮಾನಿಟರ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-393/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 16-01-2022

 
 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   03-03-2022  86 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

 
 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-394/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 16-02-2022

ಇಂಗ್ಲಿಷ್   03-03-2022   86 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಬೈಪೊಲಾರ್ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಪರೊಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್

 
 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-392/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 16-01-2022

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್    03-03-2022  86 ಕೆ.ಬಿ 

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಉರ್ತ್ರೈರಲ್ ಕ್ಯಾತೆಟರ್, ರೆಕ್ಟಾಲ್‌ ಕ್ಯಾತೆಟರ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-391/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 16-01-2022

 
 ಇಂಗ್ಲಿಷ್    03-03-2022   85 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೌಸ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-384/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 08-01-2022

ಇಂಗ್ಲಿಷ್    24-02-2022 82 ಕೆ.ಬಿ


ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ 15mm ಸಿ ಆರ್‌ ಟಿ ಟ್ರಾಕರ್ ವಿಥ್ ಮಾನ್ಯುಯಲ್/ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್ ವಿಥ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಕ್ ಫಾರ್ 
ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇನ್‌ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ನಲಾ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್‌ ಅಂಟಿಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಲೇಸರ್ ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಜೊಯಿಂಟ್ಸ್

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-388/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 11-02-2022

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್    22-02-2022 86 ಕೆ.ಬಿ


ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ 12mm ಸಿ ಆರ್‌ ಟಿ ಟ್ರಾಕರ್ ವಿಥ್ ಮಾನ್ಯುಯಲ್/ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್ ವಿಥ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಕ್ ಫಾರ್
ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇನ್‌ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ನಲಾ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್‌ ಅಂಟಿಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಲೇಸರ್ ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಜೊಯಿಂಟ್ಸ್

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-389/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 11-02-2022

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್    22-02-2022  86 ಕೆ.ಬಿ


ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ 5mm ಸಿ ಆರ್‌ ಟಿ ಟ್ರಾಕರ್ ವಿಥ್ ಮಾನ್ಯುಯಲ್/ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್ ವಿಥ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಕ್ ಫಾರ್
ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇನ್‌ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ನಲಾ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್‌ ಅಂಟಿಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಲೇಸರ್ ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಜೊಯಿಂಟ್ಸ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-387/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 11-02-2022

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್    22-02-2022  88 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಐಎಂಎಫ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-366/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 17-01-2022

 
 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   17-02-2022 513 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಟ್, ಸ್ಪಾಟ್ ಲೈಟ್

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-367/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 18-01-2022

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   17-02-2022    514 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ 32” ಎಲ್‌ಇಡಿ ಟಿವಿ

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-342/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 06-01-2022

ಇಂಗ್ಲಿಷ್    17-02-2022    541 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಮ್ಯಾಕ್ಕಾಯ್ ಬ್ಲೇಡ್

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-276/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 17-01-2022

ಇಂಗ್ಲಿಷ್    17-02-2022   499 ಕೆ.ಬಿ
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌  ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲೆ ಲಿಪೊಸಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಗ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-356/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 10-01-2022

ಇಂಗ್ಲಿಷ್   25-01-2022  576 ಕೆ.ಬಿ
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್   

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-349/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 08-01-2022

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   25-01-2022  564 ಕೆ.ಬಿ
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌  ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್  

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-350/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 08-01-2022

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್    25-01-2022   533 ಕೆ.ಬಿ
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌  ವುಡನ್ ಟೇಬಲ್  

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-354/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 10-01-2022

ಇಂಗ್ಲಿಷ್     25-01-2022   544 ಕೆ.ಬಿ
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌  ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾಸಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿನ್ಟ್  

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-355/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 10-01-2022

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್    25-01-2022   568 ಕೆ.ಬಿ
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌   ಲೆವೊಫ್ಲೋಕ್ಸಾಸಿನ್ 500mg/ 100ml (Inj)  

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-351/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 08-01-2022

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್    25-01-2022   567 ಕೆ.ಬಿ
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಡಿವಿಟ್ ಪಂಪ್ ವಿಥ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-313/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 02-12-2021

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್    16-12-2021   608 ಕೆ.ಬಿ
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಪೇಷಂಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ರೋಲರ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-311/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 30-11-2021

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್    16-12-2021   555 ಕೆ.ಬಿ
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-306/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 29-11-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್   10-12-2021  560 ಕೆ.ಬಿ
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಸ್ಟೇಬಲ್  ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಟೇಬಲ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-302/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 25-11-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್   09-12-2021 557 ಕೆ.ಬಿ
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ವ್ಯೂ ಸ್ಟಾಂಡ್ ವಿಥ್ ಫೋರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-181/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 24-11-2021

 
ಇಂಗ್ಲಿಷ್     09-12-2021   557 ಕೆ.ಬಿ
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ 3 ರೋ ಲಿಂಕ್ ಚೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೈರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-293/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 18-11-2021

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್     29-11-2021 530 ಕೆ.ಬಿ
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಲೀಡ್ ಥೈರಾಯಿಡ್ ಶೀಲ್ಡ್, ಲೆಡ್ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-294/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 18-11-2021

 
 ಇಂಗ್ಲಿಷ್    29-11-2021  571 ಕೆ.ಬಿ
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-295/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 18-11-2021

 
 ಇಂಗ್ಲಿಷ್     29-11-2021 522 ಕೆ.ಬಿ
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸುಮ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್  

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-296/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 18-11-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್    29-11-2021  601 ಕೆ.ಬಿ
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಮ್ಯಾಕ್ಕಾಯ್,ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಟ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-276/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 09-11-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್  22-11-2021 489 ಕೆ.ಬಿ
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಮೇಲ್‌ ಕೋಟ್ ಕ್ಯಾಥೆಟರ್  

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-272/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 28-10-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್    12-11-2021  521 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಹೆಪಾರಿನ್ 5000 ಐಯು/ಎಂಐ (ಇಂಜೆಕ್ಷನ್)

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-263/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 19-10-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 06-11-2021 505 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌  ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ನಿಯೋನಾಟಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಟ್ಸ್ ವಿಥ್ ಹೂಮಿಡಿಫೈರ್

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-264/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 19-10-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್  06-11-2021   512 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಹೆಪಾರಿನ್ 25000 ಐಯು(ಇಂಜೆಕ್ಷನ್), ಪಿರಸೆಟಮ್‌ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-256/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 19-10-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 06-11-2021 477 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಗ್ರೀನ್ ಕೋಟೆಡ್ ಬ್ರೈಡೆಡ್ ನಾನ್-ಅಬ್ಸರ್ಬಬ್ಲೆ ಸೂಚರ್ಸ್ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್

(ಎಥಿಬೊಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್) ನಂ. 2.45mm ½ ಸರ್ಕಲ್ ಪೇಪರ್ ಕಟ್

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-249/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 01-10-2021

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   27-10-2021 596 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಕೋವಿಡ್ ಕವಚ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಟಿಟೆರ್ ಕಿಟ್

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-247/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 05-10-2021

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  27-10-2021 553 ಕೆ.ಬಿ 

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌  ಎಸ್‌ಜಿಇ  ಓಪಿಡಿ ಫೀಮೇಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-244/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 27-09-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 11-10-2021 496 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌  ಡಿಸ್ಕ್ ಫೊರ್ಸ್ಪ್ಸ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-239/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 24-09-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 11-10-2021 545 ಕೆ.ಬಿ 

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌  ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-240/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 24-09-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 11-10-2021 486 ಕೆ.ಬಿ 


ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌  ನಾಸೋ ಜೆಜುನಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-245/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 29-09-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 11-10-2021 548 ಕೆ.ಬಿ 

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌  ಇಂಟ್ರಾವೇನೌಸ್ ಇಮ್ಯೂನೊಗ್ಲೊಬ್ಯೂಲಿನ್(ಐವಿಐಜಿ)

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-242/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 25-09-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 11-10-2021 501 ಕೆ.ಬಿ 

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌  ಕಿಮೂ ಪೋರ್ಟ್ಸ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-241/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 24-09-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 11-10-2021  521 ಕೆ.ಬಿ

 ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ವಾಲ್ ಮೌಂಟ್ ಸಕ್ಷನ್ ಜಾರ್‌ಸ್

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-50/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 22-09-2021

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್    08-10-2021    497 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌  ಫಾರ್ಮಸಿಟಿಕಲ್ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-235/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 21-09-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್    08-10-2021     486 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌  ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ನಿಯೋನಾಟಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಟ್ಸ್ ವಿಥ್ ಹೂಮಿಡಿಫೈರ್

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-229/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 18-09-2021

 
ಇಂಗ್ಲಿಷ್    04-10-2021    497 ಕೆ.ಬಿ
 ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೆಷನ್ ಆಫ್‌ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಸ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-234/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 21-09-2021

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   04-10-2021    490 ಕೆ.ಬಿ
 ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈ ಡಿಶ್ ಟಿವಿ ರಿಚಾರ್ಜ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-225/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 16-09-2021

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್      30-09-2021    303 ಕೆ.ಬಿ   
  ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಫಾರ್ಮಲಿನ್ ಚೇಂಬರ್ ಫಾರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್  

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-216/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 13-09-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್       30-09-2021  500 ಕೆ.ಬಿ   
 ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈ ಡಿಶ್ ಟಿವಿ ರಿಚಾರ್ಜ್   

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-227/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 16-09-2021

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್      30-09-2021  460 ಕೆ.ಬಿ  
  ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್  

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-224/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 16-09-2021

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್      30-09-2021 461 ಕೆ.ಬಿ 

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-223/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 15-09-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್     30-09-2021 493 ಕೆ.ಬಿ 

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ೩ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೈರ್ವಾಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-218/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 13-09-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್     27-09-2021  55 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ (ಕಂಪತಿಬ್ಲೆ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೌತ್ರ್ಯ್ ಮಷೀನ್)

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-221/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 15-09-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್      27-09-2021   55 ಕೆ.ಬಿ 

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಬಿ-ಟೈಪ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟ್ರೋಲಿ

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-217/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 13-09-2021

 
 ಇಂಗ್ಲಿಷ್      27-09-2021  51 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ರಿಪ್ಲೇಸೆಮೆಂಟ್ ಆಫ್‌ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫೈರ್ ಎಸ್ಹೌಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-220/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 15-09-2021

 
 ಇಂಗ್ಲಿಷ್       27-09-2021  54 ಕೆ.ಬಿ 

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಸ್ಕ್ವೀಜ್ರ್ ಮಷೀನ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-215/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 13-09-2021

 
 ಇಂಗ್ಲಿಷ್      27-09-2021   53 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಟೆಟನಸ್ ಟಾಕ್ಸಾಯ್ಡ್ 0.5ml/ವಿಐಎಎಲ್ (ಇಂಜೆಕ್ಷನ್)

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-210/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 07-09-2021

 
 ಇಂಗ್ಲಿಷ್      23-09-2021     120 ಕೆ.ಬಿ    

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌  ಯಸರಗಿಲ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಎಸ್‌ಟಿಆರ್‌ 11MM(FT 760T),

 ಯಸರಗಿಲ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಎಸ್‌ಟಿಆರ್‌ 9MM(FT 750T),

ಯಸರಗಿಲ್  ಟೈಟಾನಿಯಂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಎಸ್‌ಟಿಆರ್‌ 7MM (FT 740T)

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-208/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 07-09-2021

 
ಇಂಗ್ಲಿಷ್       22-09-2021    135 ಕೆ.ಬಿ    

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ರಿಫಿಲಿಂಗ್‌ ಆಫ್‌ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗಿಶರ್

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-213/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 07-09-2021

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್      23-09-2021   125 ಕೆ.ಬಿ   

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಸ್ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ 1541

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-211/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 07-09-2021

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್      23-09-2021  112 ಕೆ.ಬಿ  
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮಾನಿಟರ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-209/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 07-09-2021

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್    23-09-2021  112 ಕೆ.ಬಿ 
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಎಂಡಿಎಫ್‌  ಫಾರ್ ಇ‌ಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-202/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 31-08-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್     13-09-2021 111 ಕೆ.ಬಿ
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಡ್ಸ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-199/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 28-08-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್   09-09-2021 129 ಕೆ.ಬಿ
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್  

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-189/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 23-08-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್    04-09-2021  126  ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಏರ್ ಮಟ್ಟ್ರೆಸ್ಸ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-190/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 23-08-2021

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   04-09-2021 74 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ ರೇ ವ್ಯೂ ಸ್ಟಾಂಡ್ ವಿಥ್ ಫೋರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-181/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 12-08-2021

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   23-08-2021  128 ಕೆ.ಬಿ  

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ವಿಥ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-177/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 09-08-2021

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  23-08-2021 119 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಪ್ರಿಂಟರ್ ವಿಥ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-171/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 05-08-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್  16-08-2021 144 ಕೆ.ಬಿ
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌  ಯುಪಿಎಸ್ ಫಾರ್
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-163/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 29-07-2021

 
 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   11-08-2021    130 ಕೆ.ಬಿ
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ವಾಲ್ ಮೌಂಟ್ ಸಕ್ಷನ್ ಜಾರ್   

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-050/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 29-07-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್   11-08-2021  126 ಕೆ.ಬಿ
 ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಆಕ್ವಾ ಗಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-161/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 29-07-2021

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 10-08-2021 142 ಕೆ.ಬಿ
 ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-165/ 2020-2021

ದಿನಾಂಕ: 20-07-2021

 
 ಇಂಗ್ಲಿಷ್    09-08-2021      990 ಕೆ.ಬಿ
 ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌  ಪ್ರಿಂಟರ್   

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-159/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 20-07-2021

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   09-08-2021     128 ಕೆ.ಬಿ 
 ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್  ಸ್ಟೈರ್ಸ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-281/ 2020-2021

ದಿನಾಂಕ: 20-07-2021

 
ಇಂಗ್ಲಿಷ್   09-08-2021     132 ಕೆ.ಬಿ 
ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಓರ್ನಾಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ   

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-166/ 2020-2021

ದಿನಾಂಕ: 20-07-2021

   ಇಂಗ್ಲಿಷ್  09-08-2021     130 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಮನೂರ್ ಸಾಯಿಲ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-167/ 2020-2021

ದಿನಾಂಕ: 20-07-2021

  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  09-08-2021   127 ಕೆ.ಬಿ 

ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್‌ ಹರ್ಬಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-164/ 2020-2021

ದಿನಾಂಕ: 20-07-2021

  ಇಂಗ್ಲಿಷ್  09-08-2021  129 ಕೆ.ಬಿ 

ಸಪ್ಲೈ ಅಫ್ ಫೈಬರ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-284/ 2020-2021

ದಿನಾಂಕ: 29-06-2021

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 09-08-2021  130 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಅಫ್ ಸ್ಟೋರ್‌ ಫಾರ್ ಓಲ್ಡ್ ಎಂಆರ್‌ಡಿ ಫೈಲ್ಸ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-016/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 06-07-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

22-07-2021

134 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಅಫ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೈಬ್ರಿನ್ ಸೀಲ್ಯಾಂತ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-025/ 2021-2022

ದಿನಾಂಕ: 05-07-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

22-07-2021

130 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಅಫ್ ಬಿಫೊನ್ಗ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಫೋರ್ಸೆಪ್ಸ್‌ ಸ್ಟೋನ್‌ ರಿಮೂವಲ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-254/ 2020-2021

ದಿನಾಂಕ: 01-07-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

22-07-2021

138 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಅಫ್ ಗಿಜ಼ರ್‌ 15 ಲಿಟರ್ಸ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-142/ 2020-2021

  ದಿನಾಂಕ: 22-06-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

22-07-2021

124 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಅಫ್  ಮೊನೊಫಿಲಮೆಂಟ್ ಪೊಲಿಡಿಯಾಕ್ಸಾನೊನ್ ವಯಲೆಟ್ 1/2 ಸರ್ಕಲ್

ಟೇಪರ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್ 31mm ಡಬಲ್ ಎಂಡೆಡ್ ನಿಡಲ್ 70cms ಲೆಂಥ್ ನಂ 3-0

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-246/ 2020-2021

   ದಿನಾಂಕ: 05-07-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

22-07-2021

136 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಅಫ್    ಪಾಲಿಪ್ರಾಪೈಲೀನ್ 1/2 ಸರ್ಕಲ್ ರೌಂಡ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಲೂ ಮೊನೊಫಿಲಮೆಂಟ್ 90cm ಲೆಂಥ್ 30mm ನಿಡಲ್ ನಂ 2-೦

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-237/ 2020-2021

ದಿನಾಂಕ: 01-07-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

22-07-2021

141 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಅಫ್ ಪಿಟಿಎಂಸಿ ಬಲೂನ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-303/ 2020-2021

                  ದಿನಾಂಕ: 05-07-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

22-07-2021

138 ಕೆ.ಬಿ

 ಸಪ್ಲೈ ಅಫ್  ಪಿಟಿಎಂಸಿ ಜೆ ಸ್ಟೈಲೆಟ್, ಎಲ್‌ಎ ವೈರ್, 30 CC ಪಿ ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಸಿರಿಂಜ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-304/ 2020-2021

                  ದಿನಾಂಕ: 05-07-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

22-07-2021

134 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಅಫ್ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಪ್ರೋಬ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-250/ 2020-2021

  ದಿನಾಂಕ: 05-07-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

22-07-2021

131 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಅಫ್ ಟಿ-ಟ್ಯೂಬ್‌ ನಂ 14, ಟಿ-ಟ್ಯೂಬ್‌ ನಂ 16

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-149/ 2020-2021

 ದಿನಾಂಕ: 05-07-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

22-07-2021

126 ಕೆ.ಬಿ

ಸಪ್ಲೈ ಅಫ್ ಡಿವಿಆರ್‌ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-148/ 2021-2022

   ದಿನಾಂಕ:b 05-07-2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

17-07-2021

619 ಕೆ.ಬಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-04-2022 05:12 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080