ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ದರಖಾಸ್ತು

 

  • ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ  ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಪಿಎಂಎಸ್ಎಸ್ವೈ) ಯಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾದ ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು http://www.eproc.karnataka.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

  • ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ವಿಷಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ  ಹೃದ್ರೋಗ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ TMT MACHINE  ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-ಟೆಂಡ್‌-25/2022-23 ದಿನಾಂಕ:- 02/03/2023 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   892 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ STATIONERY ITEMS ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-ಟೆಂಡ್‌/18/2022-23, ಕಾಲ್‌-02; ದಿನಾಂಕ: 02/03/2023 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   543 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ OPERATION & MAINTENANCE ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-ಟೆಂಡ್‌/13/2022-23 ಕಾಲ್‌ 2; ದಿನಾಂಕ: 02/03/2023 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  

811 ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್, ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್, ವ್ಯಾಕ್ಯುಮ್ ಪಂಪ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್‌ಲಿನ್  ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-ಟೆಂಡ್‌/15/2022-23, ಕಾಲ್‌ 2; ದಿನಾಂಕ: 02/03/2023 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   649 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-ಟೆಂಡ್‌/16/2022-23, ಕಾಲ್‌ 02; ದಿನಾಂಕ: 02/03/2023 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   310 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಜರ್ ಓಟಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ Operation theatre Light with Full HD Camera ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-ಟೆಂಡ್‌-21/2022-23 ದಿನಾಂಕ:- 02/03/2023 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   787 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಜರ್ ಓಟಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ Electrosurgical Machine ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-ಟೆಂಡ್‌-22/2022-23 ದಿನಾಂಕ:- 02/03/2023 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   781 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಜರ್ ಓಟಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ELECTRO CAUTERY MACHINE ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-ಟೆಂಡ್‌-23/2022-23 ದಿನಾಂಕ:- 02/03/2023 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   785 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಜರ್ ಓಟಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ELECTRIC SUCTION MACHINE ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-ಟೆಂಡ್‌-24/2022-23 ದಿನಾಂಕ:- 02/03/2023 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   875 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಮರು-ಟೆಂಡರ್ ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-ಟೆಂಡ್‌/017/2022-23, ಕಾಲ್‌ - 02; ದಿನಾಂಕ: 02/03/2023 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   387 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ Air Compressor ಅನ್ನು Supply, Installation and Commissioning ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-ಟೆಂಡ್‌-26/2022-23 ದಿನಾಂಕ:- 02/03/2023 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   860 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ವ್ಯಾಪಕ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-ಟೆಂಡ್‌-20 /2022-23 ದಿನಾಂಕ: 02/03/2023 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   572 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ  HOUSE KEEPING CHEMICAL &CONSUMABLES ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-ಟೆಂಡ್‌/19/2022-23, ಕಾಲ್‌-02., ದಿನಾಂಕ: 02/03/2023 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   792 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಮರು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅರವಳಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ Anesthesia Workstation ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ/ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಚ್/ಸರಬ-ಟೆಂಡರ್/03/2022-23 ದಿನಾಂಕ:- 29/10/2022 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1538 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ

 

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ  ಉದರ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ Consumables ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ/ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಚ್/ಸರಬ-ಟೆಂಡರ್/08 /2022-23ದಿನಾಂಕ: 29/10/2022 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1103 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ

 

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ Printing Items ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

 ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ/ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಚ್/ಸರಬ-ಟೆಂಡರ್/09/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 29/10/2022 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1021 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ

 

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ/ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಚ್/ಸರಬ-ಟೆಂಡರ್/10/2022-23ದಿನಾಂಕ: 29/10/2022 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   908 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ

 

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ Passenger Lifts ಅನ್ನು Supply, Installation and Commissioning ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ/ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಚ್/ಸರಬ-ಟೆಂಡರ್/05/2022-23 ದಿನಾಂಕ:- 29/10/2022 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1006 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ

 

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು Consumables Items ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ/ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಚ್/ಸರಬ-ಟೆಂಡರ್/06/2022-23ದಿನಾಂಕ: 29/10/2022 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   781 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ

 

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ Cath Lab Consumables ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ/ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಚ್/ಸರಬ-ಟೆಂಡರ್/07/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 29/10/2022 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1200 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ

 

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಜರ್ ಓಟಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ Mobile C-Arm with fluoroscopy ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ/ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಚ್/ಸರಬ-ಟೆಂಡರ್/04/2022-23 ದಿನಾಂಕ:- 29/10/2022 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   703 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಮರು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅರವಳಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ Anesthesia Workstation ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ/ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಚ್/ಸರಬ-ಟೆಂಡರ್ 03/2022-23
 

ದಿನಾಂಕ:15/09/2022

ಇಂಗ್ಲಿಷ್    1419 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅರವಳಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ Anesthesia Workstation ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ/ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಚ್/ಸರಬ-ಟೆಂಡರ್ 03/2022-23  

ದಿನಾಂಕ:08/07/2022

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   1.26 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸರ್ಜಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ರೀ-ಟೆಂಡರ್).

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ/ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಚ್/ಸರಬ-ಟೆಂಡರ್ 02/2022-23

ದಿನಾಂಕ:17/05/2022

ಇಂಗ್ಲಿಷ್  1328 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೂಚರ್ಸ್‍ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ರೀ-ಟೆಂಡರ್).

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ/ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಚ್/ಸರಬ-ಟೆಂಡರ್ 01/2022-23

ದಿನಾಂಕ:17/05/2022

ಇಂಗ್ಲಿಷ್  750 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸರ್ಜಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ/ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಚ್/ಸರಬ-ಟೆಂಡರ್ 02/2022-23

ದಿನಾಂಕ:06/04/2022

ಇಂಗ್ಲಿಷ್  1063 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೂಚರ್ಸ್‍ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‍ಐ/ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಚ್/ಸರಬ-ಟೆಂಡರ್ 01/2022-23

ದಿನಾಂಕ:06/04/2022

ಇಂಗ್ಲಿಷ್  696 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ವ್ಯಾಪಕ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-ಟೆಂಡ್‌ 04 /2021-22

ದಿನಾಂಕ: 04/12/2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್  185 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿಯ ವ್ಯಾಪಕ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-ಟೆಂಡ್‌/05/2021-22

ದಿನಾಂಕ:04/12/2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್  167 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಫ್ಫೈರ್ ಹೈಡ್ರಾನ್ಟ್ ಪಂಪ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್   ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್‌ನ ವ್ಯಾಪಕ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-ಟೆಂಡ್‌/07/2021-22 ದಿನಾಂಕ:04/12/2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್  174 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವೀಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವರ್ ನ ವ್ಯಾಪಕ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-ಟೆಂಡ್‌ 06/2021-22

ದಿನಾಂಕ:04/12/2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್  159 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ 
 ಮೆಡಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ 2020 & 2021 (ಪ್ರಿಂಟ್)

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-ಟೆಂಡ್‌/01/2021-22 

 

ದಿನಾಂಕ:03/08/2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್   225 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ 
ದಿ ಮೆಟಲ್ ರೂಫ್ ಫಾರ್ ಡಿಗ್ ಏರಿಯ ಅಂಡ್
ರೆನೊವೆಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-ಟೆಂಡ್‌ / 03 /2021-22

 

ದಿನಾಂಕ: 05/08/2021

ಇಂಗ್ಲಿಷ್    120  ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ 
ರೇಟೆಂಡರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್,
ಸುರ್ಗಿಕಲ್ಸ್ &  ಮಿಸ್ಲಿನಿಯಸ್ ಐಟೆಮ್ಸ

ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಹೆಚ್/ಎಸ್‌ಯುಪಿ-ಟೆಂಡ್‌ /13/2020-2021/ಕಾಲ್-4

 

ದಿನಾಂಕ: 03/08/2021

 ಇಂಗ್ಲಿಷ್   248 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಣೆ 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-03-2023 02:00 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080